Portfolio

ผลงานผลิตและติดตั้งเครื่องจักรตามแบบความต้องการของลูกค้า

Portfolio

Pasteurisers

เครื่องพาสเจอร์ไรท์โดยเฉพาะ สามารถใช้กับส่วนผสมได้หลากหลาย (เช่น ซอส น้ำจิ้ม เครื่องดื่ม นม หรือน้ำผลไม้ผสมเนื้อ)

Pasteurisers

Fillers

เครื่องบรรจุผลิตตามผลิตภัณฑ์และแบบการใช้งาน

Fillers
TO YOU

เป้าหมายของเรา

เรามียินดีอย่างยิ่งในการออกแบบเครื่องจักรแต่ละเครื่องของเรา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

 

“เพราะความสำเร็จของลูกค้า เปรียบเสมือนความสำเร็จของเราเช่นกัน”