เครื่องบรรจุ

เครื่องบรรจุคัสตาร์ดแบบถ้วย
เครื่องบรรจุน้ำหวานและน้ำผลไม้