เครื่องพาสเจอร์ไรส์

เครื่องพาสเจอร์ไรส์น้ำผลไม้และน้ำชา
เครื่องพาสเจอร์ไรส์น้ำส้มและน้ำหวานเข้มข้น
เครื่องพาสเจอร์ไรส์ผลิตช็อคโกแลต
เครื่องพาสเจอร์ไรส์ซอส
เครื่องพาสเจอร์ไรส์คัสตาร์ดและพุดดิ้ง