General Details

Hot water tank เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำหน้าที่ให้ความร้อนในกระบวนการพาสเจอร์ไรส์แทน Boiler ด้วยระบบแก๊สซึ่งประหยัดทั้งงบประมาณการลงทุน และต้นทุนระยะยาว อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่ดีกว่าอีกด้วย

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง : 1600 ซม.(กว้าง) x 800 ซม. (ยาว) x 200 ซม. (สูง)
ความสามารถในการให้ความร้อน : min 30°c / max 110°c

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อเรา

  • 4 + 76 =