General Details

การออกแบบตัวเครื่อง ประกอบด้วย

-ถังสต็อก จำนวน 4 ถัง
-Deaerator
-ชุดผสม 3 ชุด
-Balance tank พร้อมระบบ level control
-Centrifugal feed pump
ปั๊มป์ Centrifugal feed
-Flow control
-ชุดท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ประกอบด้วยระบบ Preheating ให้ความร้อนเริ่มต้น อุ่นผลิตภัณฑ์ ระบบ Regenerative-sterilising เป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง และระบบ Cooling เพื่อลดอุณภูมิผลิตภัณฑ์ลงก่อนทำการฆ่าเชื้อ ระบบท่อสัมผัสผลิตภัณฑ์ทำด้วยสแตนเลส 316L และ316 ตัวเครื่องส่วนประกอบภายนอกทำด้วยสแตนเลส 304
-ชุดท่อสำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อ Holding tube
-ชุดเครื่องระบบให้ความร้อนสูง
-ตู้คอนโทรล ควบคุมการทำงานของเครื่องแบบอัตโนมัติ ควบคุมทั้งวาล์ว มอเตอร์ และปั๊มป์
-ระบบควบคุมอุณหภูมิ
-Automatic flow diversion, interlocked with temperature failure
-มอนิเตอร์แสดงการทำงาน ควบคุม และตรวจสอบระบบการทำงาน
-ระบบล้างทำความสะอาดแบบ CIP

ขั้นตอนการทำงาน

1. Mixer ทำหน้าที่ในการผสมวัตถุดิบต่างๆให้เข้ากัน
2. Stock tank เป็นถังกักเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนส่งเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อ
3. เครื่องประกอบด้วย 3 ระบบคือ pre-heating อุ่นผลิตภัณฑ์ ระบบ heating ให้ความร้อนสูง, และระบบ Cool down
4. Deaerator
5. CIP ระบบการทำความสะอาดเครื่องทั้งก่อนและหลังการผลิต

กระบวนการทำงาน

1. กระบวนการเริ่มต้นที่ถังผสม ดึงวัตถุดิบเข้าสู่ระบบ ที่ทำหน้าที่ตี ปั่น ผสมวัตถุดิบต่างต่างให้เข้ากัน
2. Stock tank เป็นถังกักเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนส่งเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อ หรือ Sterilization
3. Srerilizer กระบวนการฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์แบบด้วยอุณหภูมิสูงถึง 125 องศาเซลเซียส
4. มีระบบ Cooling ซึ่งมีหน้าที่ลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ที่นำมาบรรจุ เช่นถ้าบรรจุภัณฑ์เป็นขวดพลาสติก PVC จะต้อง Cool down อุณหภูมิให้ต่ำลงถึง 45-65 องศาเซลเซียส
5. Deaerator ทำหน้าที่หลังกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์จะมีฟองอากาศ Deaerator มีหน้าที่ไล่ฟองอากาศออก เป็น Option เสิรมในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อเนียน ก่อนเข้าสู่เครื่องบรรจุ
6. ในกรณีที่การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อนแล้วอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ต้องการ ระบบจะไม่ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการต่อไป แต่จะหมุนวนผลิตภัณฑ์เข้าถัง Balance Tank อีกครั้งเพื่อทำการเข้าสู่ระบบการฆ่าเชื้อ จนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ เพื่อการฆ่าเชื้อที่สมบูรณ์แบบ แล้วจึงส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป คือ การบรรจุ
7. Stock tank เป็นถังกักเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนส่งเข้าสู่เครื่องบรรจุ

คุณสมบัติพิเศษ

1. เหมาะสำหรับการผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ของหนืด หรือแบบมีชิ้นเนื้อผสม เช่น ซอส น้ำสลัด สังขยา แยม น้ำจิ้มไก่ น้ำหวาน น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ฯลฯ
2. เหมาะกับลูกค้าที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูง เพื่อขยายไลน์การผลิตให้มากขึ้น
3. เรามีทีมออกแบบคอยให้บริการ คำปรึกษา และติดตามผลอย่างใกล้ชิด
4. มีระบบทำความสะอาดในตัว CIP โดยการสั่งงานจากตู้คอนโทรลได้เลย
5. มีตู้คอนโทรลควบคุมการทำงาน หรือ Electrical control) ที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อนต่อผู้ใช้ ซึ่งทางทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเป็นอย่างดี
6. รับประกันเครื่องนาน 1 ปี

รายละเอียดเครื่อง

เครื่อง : Tubular Steriliser
โมเดล : BY-PL-003
ปริมาณบรรจุ : 7,000 ลิตร/ชั่วโมง
ขนาดเครื่องผสม(เมตร) : 3.0(กว้าง)x6.0(ยาว)x3.0(สูง)
ขนาดเครื่อง Steriliser (เมตร) : 2.3(กว้าง)x6.0(ยาว)x3.0(สูง)
Deaerator (เมตร) : 3.0(กว้าง)x4.0(ยาว)x3.0(สูง)
อุณหภูมิฆ่าเชื้อ : 100C -125 C
ขนาดถังสต็อก : 7,000 ลิตร
ระบบ : ชุดเครื่องผสม(3เครื่อง)+ถังสต็อก+Balance tank+Steriliser+ชุดทำเย็น+Deaerator+ถังสต็อก