เครื่องพาสเจอร์ไรส์คัสตาร์ดและพุดดิ้ง

รายละเอียดโปรเจ็ค

เนื่องจากลูกค้าต้องการผลิตสินค้าจำนวน 2 ชนิด  เราจึงออกแบบให้ผลิตได้ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องประกอบด้วย ชุดเครื่องผสม ถังสต็อก ระบบพาสเจอร์ไรส์และสเตอร์ริไรส์ ระบบทำเย็น ระบบบรรจุ และCIP ระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาปลอดเชื้อแน่นอน ไลน์ผลิตนี้เป็นการออกแบบเครื่องจักรแบบครบวงจร ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทางทีมงานยังติดต่อระบบการเดินน้ำ RO ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร เพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่าย

ในการออกแบบเครื่องจักร ทีมงานจะเน้นการออกแบบตามความต้องการของลูกคค้าเป็นหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในระยะยาว อีกทั้งยังออกให้เครื่องจักรสามารถปรับการใช้งานได้ในอนาคต หากมีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น หรือหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น

ข้อมูลเครื่อง

ปีที่ผลิต : 2559

ราคาเริ่มต้น: 15,000,000 บาท

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ สำหรับ: คัสตาร์ด (พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 95°c), พุดดิ้ง (พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 95°c).

ปริมาณการผลิต : 2,000 ลิตร/ชั่วโมง

Leave a Reply