เครื่องบรรจุคัสตาร์ดแบบถ้วย

รายละเอียดโปรเจ็ค

เราได้รับโจทย์จากลูกว่าต้องการเครื่องบรรจุคัสตาร์ดแบบถ้วยด้วยระบบอัตโนมัติ และต้องการการบรรจุที่สอดคล้องกับเครื่องพาสเจอร์ไรส์ เราจึงออกแบบเครื่องพร้อมใส่เทคโนโลยีการบรรจุที่นุ่มนวล น้ำไม่กระฉอกเลอะถ้วย พร้อมทั้งการทำงานที่สอดคล้องกับเครื่องพาสเจอร์ไรส์ ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างลื่นไหล ใช้งานง่าย

นอกจากนี้เรายังมีระบบ CIP การทำความสะอาดภายในเครื่องจักรทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

ในการออกแบบเครื่องจักร ทีมงานจะเน้นการออกแบบตามความต้องการของลูกคค้าเป็นหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในระยะยาว

ข้อมูลเครื่อง

ปีที่ผลิตเครื่อง : 2559

ราคาเริ่มต้นที่ : 2,500,000 บาท

เครื่องบรรจุสำหรับ : คัสตาร์ด (พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 95°c), พุดดิ้ง (พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ  95°c).

ปริมาณการบรรจุ: 2,000 ลิตร/ชั่วโมง