เครื่องพาสเจอร์ไรส์น้ำส้มและน้ำหวานเข้มข้น

รายละเอียดโปรเจ็ค

ลูกค้าต้องการให้ออกแบบเครื่องผลิตน้ำหวานเข้มข้น และน้ำผลไม้พร้อมดื่ม เราจึงออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าคือ มีทั้งระบบพาสเจอร์ไรส์(สำหรับน้ำหวานเข้มข้น) และสเตอร์ริไรส์(สำหรับน้ำผลไม้พร้อมดื่ม)ในเครื่องเดียวกัน โดยตัวเครื่องประกอบด้วย ชุดผสม ชุดถังสต็อก เครื่องพาสเจอร์ไรส์และสเตอร์ริไรส์ ระบบทำเย็น ระบบบรรจุ และระบบ CIP และระบบ CIP ระบบการล้างทำความสะอาดเครื่องทั้งก่อนและหลังการใช้งาน มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องพาสเจอร์ไรส์ของเรานั้นปลอดเชื้อได้มาตรฐานสากล อย่างแน่นอน

ในการติดตั้งเครื่อง เรามีทีมที่มีความรู้ความชำนาญติดตั้งระบบท่อ และระบบการเดินน้ำต่างๆให้สอดคล้องกับการผลิต ทำให้การผลิตลื่นไหล ต่อเนื่อง

นอกจากนี้เรามีทีมนักออกแบบที่สามารถออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เพื่อความสะดวกในการใช้งานในระยะยาว อีกทั้งยังมีการออกเพื่อการปรับปรุงในอนาคต หากลูกค้าต้องการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น

ข้อมูลเครื่อง

ปีที่ผลิต: 2559

ราคาเริ่มต้น: 15,000,000 บาท

เครื่องพาสเจอร์ไรส์: น้ำหวานเข้มข้น (พาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 80°c), น้ำส้ม (สเตอร์ริไรส์ที่อุณหภูมิ 120°c).

ปริมาณการผลิภ: 2,000 ลิตร/ชั่วโมง

Leave a Reply