วีดีโอ

เครื่องพาสเจอร์ไรส์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ขนาด 2 ตัน : ชั่วโมง
เครื่องพาสเจอร์ไรส์น้ำนมข้าวโพด ขนาด 50 ลิตร : ชั่วโมง
เครื่องตัดเม็ดลูกอม